Jesličky PiankoProvozní řád

Zpracováno podle zákona č.258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů.

Denní rozvrh Jesliček PIANKO

Provoz v PIANKU začíná v 7 h a končí v 16 h.

Od 7:00 – 13:00 hodinDopoledne

Rodičům vycházíme vstříc v individuálním příchodu, to znamená, že děti se mohou scházet individuálně do 8. hodiny - nejpozději do 8:15 h.

Děti se postupně scházejí v jesličkách – v herně, kde mají vlastní volbu hry.

V 8:30 h začínají děti svačit. Po svačině následuje hudební, výtvarná nebo tvořivá činnost.

V 9:30 h děti odcházejí ven. Chodí na vycházky do okolí, využívají místního arboreta, nově zrekonstruovanou Zámeckou zahradu nebo zahradu Galerie M+M. Od května 2016 máme pro děti připravený dvoreček za domem jesliček. Je tu dětem k dispozici domeček s tunelem na prolézání, skluzavka, dalekohled, pískoviště, lavičky pro odpočinek i občerstvení.

Všechny děti mají na vycházkách bezpečnostní vesty, využíváme také terčík pro zastavování vozidel.

Délka pobytu venku je závislá na povětrnostních podmínkách.

Nejpozději v 11:15 h se děti vracejí, připravují se na oběd, který se podává v době mezi 11:30 – 12:00 h

Děti, které odcházejí po obědě, si rodiče vyzvedávají v době 12:00 - 13:00 h.

Odpolední odpočinek je od 12:30 do 14:30 hodin

U malých dětí plně respektujeme individuální potřebu spánku. K tomuto účelu využíváme dřevěných postýlek v ložnici. Ložnice je oddělená místnost v 1. patře jesliček, kde mají děti pro odpočinek klid a ticho.


Od 11:30 – 16:00 hodinOdpolední část dne

V době po spinkání se podává odpolední svačina (v 14:30), po které si děti hrají.

Provoz v PIANKU končí v 16 hodin.

(Denní rozvrh je orientační – přizpůsobujeme se momentálnímu stavu dětí).

programPřehled činností, které se u nás Vaše děti naučí

Hygiena

Osvojování si hygienických návyků (umývání rukou atd.)

Pobyt venku

Podle počasí – 1 hodinu a více. V letních měsících se činnosti přesouvají co nejvíce ven. Pobyt venku se neuskuteční při mrazu pod -5 °C, při silném větru a dešti.

Odpočinek, spánek

Spánek i odpočinek se řídí individuálními potřebami dětí. Děti odpočívají samostatně v postýlkách připravených v dětské ložnici. Děti se převlékají do vlastního pyžama. Děti usínají, případně odpočívají při čtení pohádky. Lůžkoviny se po spánku provětrají.

Stravování

V jesličkách máme časový odstup mezi jednotlivými jídly 3 hodiny. Děti se stravují 3krát denně: Dopolední svačinka (8:30 hod), oběd (11:30 hod), odpolední svačinka (14:30 hod). Obědy zajišťuje firma SCOLAREST, která se specializuje na dětskou výživu a je zaregistrována v síti školských zařízení. Přesnídávky, svačinky a pitný režim pro děti jsou v režii Jesliček PIANKO. Dopolední a odpolední svačinky obsahují čerstvou sezónní zeleninu a ovoce.

Pitný režim

Během dne se mohou děti kdykoliv napít. Střídají se neslazené čaje bylinkové a ovocné, ovocné šťávy, mléko, voda.

Otužování

Otužování je zajištěno několika způsoby. Pravidelné větrání tříd, zejména při pohybových aktivitách. Využívání příznivého počasí k co nejdelším pobytům venku. Sledujeme přiměřenou teplotu ve třídě. V herně je nástěnný teploměr – denní teplota by se měla pohybovat mezi 20 a 22 °C. Kontrolujeme vhodné oblečení dětí v jesličkách i mimo jesle.

Způsob nakládání s prádlem

Způsob praní: pračka. Čisté prádlo je skladováno v uzavřených boxech - skříňkách.

Výměna prádla.

  • ručníky 1x týdně, v případě potřeby ihned
  • lůžkoviny 1x za 3 týdny (podle potřeby hned vyměníme)
  • pyžamo 1x týdně (perou rodiče)

V teplých měsících sušíme prádlo venku – na čerstvém vzduchu, v zimních měsících využíváme sušičku. Čisté, vyprané prádlo odvážíme na mandl.

Požadavky na hygienicko–protiepidemický režim

Způsob a četnost úklidu

Denní úklid - setření podlah všech místností včetně chodeb na vlhko, okenních parapetů, klik dveří, splachovadel, obkladů stěn, vynášení odpadků - včetně koše na pleny. Vyčištění koberce-vysavačem.

Úklidové a mycí prostředky

Používané mycí prostředky: Jar, Pur, Fixinela, Savo, Cif

Úklidové prostředky: kbelík, kartáč, smeták, hadry, utěrky – jsou rozděleny podle použití (podlahy, plochy+předměty), pravidelně obměňovány a uloženy v úklidové místnosti.

Úklidové práce

  • denně: podlahy, kliky dveří, vodovodní baterie, umyvadla, WC, vypínače, pracovní plochy-kuchyňská linka, stoly, koše na odpadky
  • 1x týdně: obklady stěn, dveře, ústřední topení
  • 1x měsíčně: okna, stropní svítidla
  • 1x za 2 roky: zajistit malování všech prostor Jesliček PIANKO

Manipulace se vzniklými odpady a jejich likvidace

Pevné odpady jsou ukládány do uzavřených nádob a jednorázových plastových obalů. Odpady se vynášejí podle potřeby, určitě však jednou denně.

Partneři jesličekDěkujeme

Hranická rozvojová agentura
Enzon – tvorba www stránek
VZP
Kocour Mikeš
Klavíry PIANINA
Město Hranice
Generali

Rádi byste své dítě přihlásili do jesliček Pianko v Hranicích?