JESLIČKY PIANKO

OTEVŘELI JSME V ŘÍJNU 2015

Náš záměr

Poskytnutí péče o děti v celodenním režimu pracujícím nebo jinak vytíženým rodičům. Budeme poskytovat individuální hlídání Vašich ratolestí – podle Vaší pracovní doby.

Naší snahou je vytvořit pro děti klidné rodinné prostředí, ve kterém zajistíme všestranný rozvoj dítěte. U dětí budeme rozvíjet sociální dovednosti, hygienické a stravovací návyky, procvičovat hrubou i jemnou motoriku.

Projekt

Cílem projektu je zachování služeb péče o dítě v místě realizace a zlepšit tak podmínky pro zaměstnanost rodičů (převážně žen) s dětmi (umožnit jim přístup k zaměstnání a kariérní postup), sladit pracovní a soukromý život rodičům, kteří se chtějí vrátit do zaměstnání, či si vyhledat nové, třeba i lépe placené. Provoz dětské skupiny podpoří rovné příležitosti žen a mužů při uplatňování se na trhu práce.

Délka trvání projektu: 1. 9. 2018 – 31. 08. 2020

Péče o děti bude poskytována na základě smlouvy s rodiči, kteří splňují podmínku cílové skupiny. Rodiče mohou být součástí cílové skupiny pouze tehdy, splní-li oba jedno z následujících kritérií:

  • Jsou zaměstnaní nebo OSVČ
  • Jsou vedeni v registru úřadu práce jako uchazeči o zaměstnání a aktivně si hledají zaměstnání
  • Jsou zapojeni v procesu vzdělávání (studium v prezenční nebo kombinované formě) či rekvalifikace

Potvrzení o prokazatelné vazbě na trh práce: zaměstnaní, nezaměstnaní, studenti, OSVČ.

PARTNEŘI JESLIČEK

DĚKUJEME

Hranická rozvojová agentura - logo
Enzon - tvorba webových stránek - logo
Všeobecná zdravotní pojištovna - logo
U kocoura Mikeše - centrum volného času pro děti, mládež, dospělé a seniory - logo
Klavíry Pianina - logo
Město Hranice - logo
Generali Česká pojišťovná - logo