Od 12. 4. 2021 nedochází zatím k žádném uvolnění opatření, které by povolovalo provoz dětských skupin, v zásadě pokračuje stejný stav jako v březnu.

Dětská skupina – Jesličky Pianko

Provozovatel:První hranická rozvojová, z.s.,
se sídlem v Hranicích, Přátelství 503, 753 01
IČ: 27058174
zastoupený Michaelou Škrobánkovou, předsedou

Místo poskytování služby: Hřbitovní 483, Hranice, PSČ 75301

INFORMACE PRO POSKYTOVATELE DĚTSKÝCH SKUPIN V NÁVAZNOSTI NA USNESENÍ VLÁDY Č. 217 O PŘIJETÍ KRIZOVÉHO OPATŘENÍ Z MPSV

Opatření v oblasti maloobchodu a služeb od 1. března

V návaznosti na usnesení vlády č. 196 ze dne 26. února 2021, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. e) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona.Vláda dále prodlužuje s účinností ode dne 29. března 2021 od 00:00 hod. do odvolání.dle I/3.l)

zakazuje poskytování služby péče o dítě v dětské skupině, s výjimkou dětské skupiny při zdravotnickém zařízení nebo zařízení sociálních služeb, nebo poskytování služby péče o dítě pro zaměstnance těchto zařízení.

V Hranicích 9. 4. 2021


PARTNEŘI JESLIČEK

DĚKUJEME

Všeobecná zdravotní pojištovna - logo
U kocoura Mikeše - centrum volného času pro děti, mládež, dospělé a seniory - logo
Klavíry Pianina - logo
Město Hranice - logo